Avtalsvillkor

Trestads Trafikskola drivs som ett aktiebolag. Vi är godkända för F-skatt. Vi tillämpar oss av STR:s policy gällande avbokningsregler/reklamations - och återbetalningspraxis (www.str.se).

Avtalsvillkor – Trestads Trafikskola AB

§1 Acceptera avtalsvillkor

Genom att betala för utbildning eller skriva in dig på Trestads Trafikskola AB blir du kund och användare av våra tjänster och accepterar därmed dessa avtalsvillkor.

§2 Minderårig

Om du är under 18 år måste du enligt lag ha vårdnadshavare eller annan förmyndares samtycke för att gå med på våra avtalsvillkor. Innan inskrivning kan ske måste du kunna uppvisa för trafikskolan ett skriftligt intyg undertecknat från din vårdnadshavare/förmyndare, om samtycket inte kan skaffas på annat godtagbart sätt.

§3 Personligt konto via Elevcentralen

Ditt konto är personligt. Inloggning och lösenord skall användas av dig, du har själv ansvar för att skydda detta.
Trestads Trafikskola AB är inte ansvariga för eventuell skada som uppstår om utomstående loggar in och använder ditt konto. Som kund har du tillgång till Elevcentralen under ett år. Trestads Trafikskola AB förbehåller sig rätten att stänga av kontot vid missbruk av tjänsten.

§4 Dina personuppgifter

Dessa är de du lämnat till oss och valt att uppge. Dina personuppgifter skyddas av GDPR, General Data Protection Regulation. Vi kommer aldrig föra dina personuppgifter vidare till tredje part. All data hanteras på en säker server som driftas av STR Service AB i Landskrona.
Var noga med att alltid informera oss om du byter adress, telefonnummer eller e-post för vår kontakt med er.

§5 Priser och Betalning

Aktuella priser hittar du på vår webbplats. Priserna kan komma att ändras under utbildningens gång.
För att kunna tillgodoräkna sig rabatterna i våra Startpaket krävs förskottsbetalning. Priserna i ett startpaket gäller i ett (1) år från betalningsdatum och berörs då ej av eventuella prisändringar. Vi tar emot betalningar från dig som kund via elevcentralen med swish/betalkort. Av annan betalare swish eller med betalkort på trafikskolan.

§6 Fakturering

Trestads Trafikskola tillämpar ingen fakturering utan endast förskottsbetalning. Vid särskilda fall kan fakturering tillämpas mot företag och kund i överenskommelse med trafikskolan. Extra avgifter för fakturering kan då förekomma, administrationskostnad 50 kr per faktura. Betalning i efterskott medför ett påslag av 30 kr per lektion. Fakturan skickas till den adress, som kunden uppgett vid inskrivningen. . Det är upp till kunden, att informera om förändrade adressuppgifter. Avgifter som tillkommer pga. felaktiga adressuppgifter debiteras kunden. Betalningsvillkor är 10 dagar.

§7 Avbokningsregler

All utbildning på Trestads Trafikskola har följande avbokningsregel: Kostnadsfri avbokning ska ske senast 24 timmar före bokad aktivitet via mejl eller telefon under telefontid för att slippa kostnad. Vid senare avbokning p.g.a förhinder/sjukdom debiteras halva kostnaden och uteblir du helt utan att meddela frånvaro debiteras full avgift. Avbokning sker direkt till kontoret via mail info@trestadstrafikskola.se eller under telefontid 0522-33233.

§8 Alkolåsanvändning

Trestads Trafikskola AB´s samtliga kunder måste inför varje körlektion göra ett godkänt utandningsprov. Detta prov sker med handenhet. Vid ej godkänt utandningsprov genomförs ej körlektionen, men debiteras kunden.

§9 Upphovsrätt och nyttjanderätt

Allt material är skyddat av lagen om upphovsrätt.

§10 Friskrivning från ansvar

Trestads Trafikskola AB tar inte ansvar för avgifter som kan tillkomma vid påminnelse eller inkassokrav om kunden ej uppgett rätt adress eller uppdaterat oss med rätt uppgifter.

§11 Ändringar av dessa Avtalsvillkor

Avtalsvillkoren kan komma att ändras under körkortsutbildningen. Då kommer detta att aviseras på elevcentralen.

§12 Vid eventuell tvist

Trestads Trafikskola AB kommer göra allt för att du som kund skall bli nöjd. Skulle vi misslyckas med detta önskar vi att du som kund i första hand vänder dig till Maria Nilsson på Trestads Trafikskola AB. I annat fall skall du som kund vända dig till STR:s Reklamationsnämnd (www.str.se)

 

Avtalsvillkor 2023-09-01