Läs- och skrivsvårigheter

Teoristöd/Anpassad undervisning

Vi på Trestads Trafikskola har alltid sett varje kund som en individ med sina personliga behov av undervisning.

Detta betyder självklart att vissa behöver mer stöd för sin körning och andra behöver mer stöd med den teoretiska delen. Vi utbildar oss ständigt för att skaffa oss kunskap så att vi kan sätta in rätt stöd/åtgärder i tid. Vi har personal med specialkompetens och erfarenhet av så väl dyslexi samt annan inlärningsbegränsning med diagnos som kan påverka inlärningen. Det är av stor vikt att trafikskolan tidigt får kännedom om. Vid körlektionerna brukar det vara ett bra tillfälle att stämma av hur man känner inför utbildningen.

Trafikskolan har ett helt nytt digitalt läromedel som är till stor hjälp för elever med läs- och skrivsvårigheter. Det digitala läromedlet har en digitalbok som har ljudstöd till varje kapitel och utöver bok så finns det filmer och intervjuer med trafiklärare som är ett lättare sätt att ta till sig teorin på. Utöver kontrollfrågor som eleven kan testa sig på så finns det även roliga övningar att göra.

Detta läromedel har vi sett gjort stor skillnad på körkortsteorin för de elever som söker extra stöd. Från att teorin tidigare varit omotiverat och jobbig så hör vi eleverna säga att teorin är nu mer lättsam och rolig!

Vi erbjuder också teoriundervisning enskilt tillsammans med en trafiklärare vid behov. Men det viktigaste av allt - VI BRYR OSS!

Har ni frågor eller vill att vi ska berätta mer hör av er till kontoret.

dyslexi