Tungt släp

OBS! Just nu har vi ingen möjlighet att ta emot några nya kunder på B96 eller BE.

Alternativ 1

Utökad B-behörighet (B96)

Nu finns möjligheten att smidigt uppgradera din B-behörighet. Utökad B-behörighet gör det möjligt att dra en fordonskombination som har en sammanlagd totalvikt på 4250 kg. Det som behövs är att avlägga ett körprov hos Trafikverket, du slipper både att ansöka om körkortstillstånd och genomföra ett teoriprov. Vi erbjuder utbildning och tillhandahåller fordonskombinationen vid provtillfället. Körprovet innehåller körning och säkerhetskontroll av bil och släp.

Läs mer HÄR om den utökade B-behörigheten.

Alternativ 2

BE-behörighet

Behörigheten BE krävs då den sammanlagda totalvikten av fordonskombinationen överstiger 3,5 ton. HÄR kan du kontrollera om hur tung släpvagn eller husvagn din bil får dra och HÄR kan du kontrollera vilken körkortsbehörighet du behöver för din släpvagn/husvagn.

Grundkravet för behörigheten är att du fyllt 18 år och innehar körkort för personbil B. Dessutom måste du ha ett gällande körkortstillstånd. Körkortstillstånd ansöker du om hos Transportstyrelsen och blanketterna för detta beställer du genom att gå in på Körkortsportalen. Vi på Trestads Trafikskola kan ordna ett kostnadsfritt syntest som behövs för körkortstillståndet. Välkommen att höra av dig för mer info om detta.

Teori

Om du ska ta BE-behörigheten behöver du erlägga en teoriavgift. Då får du böcker och har tillgång till teoritester, både på trafikskolan och online via vår hemsida.

Körlektioner

Har du bara ditt körkortstillstånd klart så kan du sätta igång med körlektionerna. (Endast för dig som tar BE, ej utökad B-behörighet). För att utbildningen ska bli så effektiv som möjligt bokar vi oftast in dubbellektioner (80 minuter). Körtider finns på vardagar och bokas in på tider som passar dig. Vi planerar din utbildning efter dina önskemål.

Avbokning av körlektioner görs senast kl. 13:00 vardagen innan, för att förhindra avgift.

Kunskapsprov

Vi bokar teoriprovet när du känner dig redo. Provet görs på Trafikverket och består av 60 frågor och du har 40 minuter på dig. Ett godkänt kunskapsprov är giltigt i 1 år. Du måste visa giltig legitimation innan provet.

Körprov

När kunskapsprovet är godkänt och du har gjort en körutbildning bokar vi ett körprov hos Trafikverket. Körprovet består av säkerhetskontroll, funktionsbeskrivning och särskilt manöverprov. Där efter körning i och utanför tätort. Även här måste du visa giltig legitimation.

bilslap2